KOLEDY PRO DĚTI

Já jsem malý koledníček

Já jsem malý koledníček,
vy jste velká koleda,
když mně nic nedáte,
pošlu na vás medvěda.

Koleda

Pochválen buď Ježíš Kristus, vinšujeme vám.
Hospodáři, hospodyně, i vašim dítkám.

Zdaleka se bereme, novinku vám neseme,
že se Kristus Pán narodil, v městě Betlémě.

 

Štědrý večer

Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal,
koledy přichystal, koledy přichystal.

Panímámo vstaňte, panimámo vstaňte,
koledu nám dejte, koledu nám dejte.

Panimáma vstala, panimáma vstala,
koledu nám dala, koledu nám dala.

 

Narodil se Kristus Pán - zkrácená

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Tichá noc - zkrácená

Tichá noc, přesvaté noc.
V spánku svém, dýchá  zem,
půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád.

jen Boží láska ta bdí, jen Boží láska ta bdí

 

Rolničky -zkrácená

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?

Kašpárek maličký nebo děda Mráz?

Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a sníh.

Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka: Vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká.

 

Pásli ovce valaši - zkrácená

Pásli ovce Valaši, při betlémském salaši. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

 

Půjdem spolu do betléma

Půjdem spolu do Betléma,dudaj, dudaj dudaj da,
Ježíšku, Panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, Panáčku, ja tě budu kolíbat.

Začni Kubo, na ty dudy, dudaj, dudaj, dudaj dá! Ježíšku...

A ty Janku, na píšťalku, dudli, tudli, dudli dá! Ježíšku...

A ty, Mikši, na housličky, hudli, tydli, hudli dá! Ježíšku...

A ty Vávro, na tu basu, brum, brum, brum, brum, bruma dá! Ježíšku